Skip navigation

Cộng đồng được mời tham dự series gồm ba phần của diễn giả ảo khởi động Quy hoạch chung của Fairland và Briggs Chaney

May 13, 2021

CommUNITY Conversations in Fairland Vietnamese
“Trò chuyện cộng đồng tại Fairland” sẽ diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 và sẽ tập trung vào công bằng chủng tộc, công bằng xã hội và định hình lại hành lang Tuyến đường 29

WHEATON, MD –  Sở Quy hoạch Quận Montgomery, nằm trong Ủy ban Quy hoạch và Công viên Thủ đô Quốc gia Maryland (M-NCPPC), sẽ mời cư dân, thành viên cộng đồng và các bên liên quan khác tham dự series gồm ba phần của diễn giả ảo, được gọi là Trò chuyện cộng đồng tại Fairland, chính thức khởi động Quy hoạch chung của Fairland và Briggs Chaney. Series này sẽ bao gồm các chủ đề chính sẽ được nghiên cứu trong quy hoạch như bình đẳng chủng tộc, kết nối cộng đồng, an toàn cho người đi bộ, công viên và không gian mở, tài nguyên văn hóa, v.v. Series diễn giả tuân theo phê duyệt của Ban Quy hoạch về Phạm vi Công việc bao gồm một kế hoạch gắn kết bốn phần.

“Tôi rất vui mừng chào đón các cư dân và chủ doanh nghiệp của Fairland và Briggs Chaney để bắt đầu cuộc trò chuyện về cộng đồng của họ và những gì có thể làm được với quy trình quy hoạch tổng thể,” Giám đốc Quy hoạch Montgomery, Gwen Wright cho biết. “Tất cả đều được hoan nghênh tham dự và chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người khi chúng tôi bắt đầu giai đoạn lắng nghe của quá trình quy hoạch quan trọng này.”

Mỗi phiên được lên chương trình để bao gồm một bài thuyết trình và phần hỏi/đáp. Các sự kiện sẽ được ghi lại và công bố trực tuyến trên trang dự án Fairland và Briggs Chaney. Series diễn giả miễn phí tham dự và sẽ được tổ chức trực tuyến thông qua các dịch vụ hội nghị từ xa của Microsoft. Vui lòng trả lời để tham dự cuộc họp.

Các phiên:

Những khám phá mới trên vùng đất thiêng: Bày tỏ lòng kính trọng đối với những người tiên phong địa phương – Ngày 18/5 (6 – 8 giờ tối)

Sau khi khởi động dự án “Địa điểm lịch sử của người Mỹ gốc Phi” 5 năm trước, Bộ phận Bảo tồn Di tích cam kết trình bày trung thực và công bằng về toàn bộ lịch sử và di sản của quận. Trong nỗ lực của chúng tôi nhằm nâng cao nhận thức về các di sản của người Mỹ gốc Phi (chẳng hạn như khu chôn cất, nhà thờ, nhà dân và đất nông nghiệp) và khuyến khích đối thoại giữa các thành viên trong cộng đồng, những người tham dự sẽ được xem một bộ phim tài liệu về di sản của Sarah Lee và Malinda Jackson, cả hai đều là những nhân vật người Mỹ gốc Phi nổi bật trong khu vực Fairland. Bộ phim tài liệu sẽ kể câu chuyện của họ từ nhiều khía cạnh. Những người tổ chức cuộc họp sẽ tổ chức phần hỏi và đáp sau khi chiếu bộ phim tài liệu. Đăng ký là bắt buộc và chương trình này đã được chấp thuận để tích lũy tín chỉ giáo dục thường xuyên AICP và ASLA.

Lời mở đầu:
Tanya Stern, Phó Phòng Quy hoạch Quận Montgomery

Người điều hành:
Molline Jackson (Nhà quy hoạch Đồng phụ trách Quy hoạch tổng thể Fairland và Briggs Chaney)

Những người tổ chức:
Brian Crane, Chuyên gia khảo cổ học của Sở Quy hoạch Quận Montgomery
CeLillianne Green, Nhà thơ; Nghệ sĩ biểu diễn
Jamie Ferguson, Nhà sử học Cấp cao của Sở Công viên, Quận Montgomery
Ella LaGrange, Nhà nghiên cứu Sinh viên
Michael Withers, Chắt của Sarah Lee
Varna Boyd, Chuyên gia khảo cổ học

Tầm quan trọng của việc quy hoạch giao thông đặt con người lên hàng đầu – Ngày 25/5 (6 – 8 giờ tối)

Khi chúng ta có kế hoạch tăng cường kết nối và cộng đồng dọc theo các hành lang của chúng ta ở Quận Montgomery, chúng ta phải xem xét tác động của quy hoạch giao thông đối với công bằng chủng tộc và công bằng xã hội. Phiên thứ hai sẽ tập trung vào những thách thức của khu vực quy hoạch về sự kết nối và an toàn cho người đi bộ. Phiên này sẽ đi sâu vào nguồn gốc của Tầm nhìn Số Không (Vision Zero), Quy hoạch tổng thể cho Người đi bộ và trình bày những dữ liệu mới nhất được tạo ra từ những quy hoạch này. Những người tham dự cũng sẽ được nghe những câu chuyện cá nhân từ những người đấu tranh trong khu vực nêu bật văn hóa đi bộ và trải nghiệm của người đi bộ trong cộng đồng Fairland và Briggs Chaney. Đăng ký là bắt buộc và chương trình này đã được chấp thuận để tích lũy tín chỉ giáo dục thường xuyên AICP và ASLA.

Người điều tiết:
Lauren Campbell, Nhà quy hoạch Giao thông vận tải Cấp cao của Sở Quy hoạch Quận Montgomery

Những người tổ chức:
Charles Brown Nhà nghiên cứu Cao cấp của Alan M. Voorhees Transportation Center
Jesse Cohn McGowan, Nhà quy hoạch Giao thông Vận tải cho Sở Quy hoạch Quận Montgomery
Shannon Minnick, Giám đốc Dịch vụ Sống độc lập của Independence Now
Rachelle Harrod, Đại diện Independence Now – Chuyên gia Sống độc lập tại Quận Prince George

Vận động cấp cơ sở về Không gian xanh Cộng đồng: Làm chủ Nghệ thuật Cộng tác trong Cộng đồng – Ngày 1/6 (6 – 8 giờ tối)

Trong khu vực Quy hoạch Tổng thể Fairland và Briggs Chaney và trong toàn khu vực, các công viên và không gian xanh của cộng đồng đang có nhu cầu cao. Với sự hợp tác của những người đấu tranh trong khu vực, phiên này sẽ tập trung vào các chiến lược gắn kết cộng đồng, vận động chính sách cơ sở, tăng cường khả năng tiếp cận không gian xanh cộng đồng và mạng lưới thực phẩm. Trong phiên này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem cách Chương trình Vườn Cộng đồng (trong khu vực Fairland và Briggs Chaney) là một trong nhiều chương trình mang đến cơ hội để củng cố quan hệ đối tác cộng đồng và làm việc. Đăng ký là bắt buộc và chương trình này đã được chấp thuận để tích lũy tín chỉ giáo dục thường xuyên AICP và ASLA.

Lời mở đầu & Người điều hành:
Tina Patterson, Ủy viên Ban Quy hoạch Quận Montgomery

Những người tổ chức:
Julian McElveen, Chủ tịch Unity Thunder
Heather Bruskin, Hội đồng Thực phẩm Quận Montgomery
Vnessa Pierre, Giám đốc Điều hành tại Homestead Hustle & Healing
Elijah Wheeler, Giám đốc Điều hành của Hội đồng Hợp tác Quận Montgomery
Agar Mbianda, Giám đốc Phụ trách Sự gắn kết Cộng đồng tại Manna Food Center
Michelle Nelson, Chương trình Vườn Cộng đồng của Sở Công viên (M-NCPPC)
Danielle Alvarado, Giám đốc Chương trình II: Trung tâm Khu vực Quận Phía Đông

Giới thiệu về Quy hoạch Tổng thể của Fairland và Briggs Chaney

Quy hoạch Tổng thể của Fairland và Briggs Chaney là bản cập nhật cho một phần của Quy hoạch tổng thể Fairland năm 1997 và sẽ thiết lập một tầm nhìn rõ ràng về một tương lai bình đẳng, công bằng và thịnh vượng cho cộng đồng Fairland, phản ánh các ưu tiên lâu dài của quận, bao gồm một nền kinh tế sôi động, công bằng cho tất cả cư dân và một môi trường lành mạnh Ranh giới quy hoạch tổng thể chủ yếu bao gồm tài sản và các cộng đồng của Fairland và Briggs Chaney dọc theo Hành lang 29 của Hoa Kỳ từ gần Paint Branch ở phía nam đến Greencastle Road ở phía bắc. Bản cập nhật này sẽ kiểm tra và đưa ra các chính sách và khuyến nghị về quy hoạch và sử dụng đất hiện tại và trong tương lai, kiểm kê và nhu cầu nhà ở, hệ thống giao thông, các cơ hội bảo tồn di tích lịch sử, cơ sở công viên trong khu vực và môi trường. Quy hoạch tổng thể này sẽ có những gợi ý từ khung công bằng trong bản cập nhật lên Quy hoạch Tổng quát của Quận, Thrive Montgomery 2050 (Phát triển Montgomery đến năm 2050), trong đó mô tả cách thức những nơi có quyền tiếp cận cơ hội công bằng để tạo ra các cộng đồng thành công và mạnh mẽ.

Giới thiệu về Chương trình nghị sự Công bằng cho Quy hoạch

Quy hoạch Montgomery công nhận và thừa nhận vai trò của các kế hoạch và chính sách của chúng ta trong việc tạo ra và duy trì sự bất bình đẳng chủng tộc ở Quận Montgomery. Chúng ta cam kết thay đổi cách chúng ta làm việc khi tìm cách giải quyết, giảm thiểu và xóa bỏ bất bình đẳng trong quá khứ và phát triển các giải pháp quy hoạch để tạo ra các cộng đồng bình đẳng trong tương lai. Mặc dù sẽ mất thời gian để phát triển đầy đủ một phương pháp luận mới về công bằng trong quá trình quy hoạch, nhưng chúng ta không thể trì hoãn việc áp dụng lăng kính công bằng vào công việc của mình. Các nỗ lực cho đến nay bao gồm:

  • Xây dựng một Chương trình nghị sự Công bằng cho Quy hoạch. Hội đồng Quy hoạch đã phê duyệt Tính công bằng trong Khung Quy hoạch Tổng thể và nhân viên đang thực hiện các hạng mục hành động.
  • Phân tích Khu vực Tập trung Công bằng. Quy hoạch Montgomery đã xác định và phân tích các Khu vực Tập trung Công bằng của quận và phát triển một công cụ lập bản đồ sẽ hướng dẫn các nỗ lực quy hoạch để thúc đẩy kết quả công bằng hơn cho các cộng đồng tại Quận Montgomery.
  • Ưu tiên Công bằng trong Thrive Montgomery 2050 (Phát triển Montgomery đến năm 2050). Công bằng Cộng đồng là một trong ba lĩnh vực ưu tiên của bản cập nhật Quy hoạch Tổng thể của quận chúng tôi, Thrive Montgomery 2050 (Phát triển Montgomery đến năm 2050).
  • Tập trung vào công bằng trong các kế hoạch sắp tới. Công bằng là trọng tâm của Kế hoạch Cộng đồng Liền kề và Khu trung tâm Silver Spring, quy hoạch tổng thể đầu tiên được khởi động kể từ khi Đạo luật Công bằng Xã hội và Công bằng Chủng tộc của Quận Montgomery được thông qua. Tất cả các quy hoạch và nghiên cứu sắp tới sẽ tập trung vào công bằng.
  • Nhìn quản lý và hoạt động thông qua lăng kính công bằng. Những nỗ lực của chúng ta không chỉ giới hạn trong quá trình lập quy hoạch tổng thể. Các bộ phận chức năng quản lý và hoạt động như truyền thông và nguồn nhân lực đang phát triển các phương pháp tiếp cận, công cụ, kế hoạch và đào tạo để đảm bảo rằng chúng ta nhìn mọi thứ qua lăng kính công bằng.